Archiv

Izrael - Po Ježíšových stopách

4. 11. 2018

Nová kniha - Poselství z ostrova Patmos

4. 11. 2018

Petr Krynský, kazatel a starší sboru v Berouně, vydal novou knihu s názvem "Poselství z ostrova Patmos". Jedná se o čtyři kázání z knihy Zjevení. Knížku je možné získat ve sboru v Berouně u traktátníka.

Klub zdraví

24. 10. 2018

DEN DÍKŮVZDÁNÍ

23. 10. 2018

Není samozřejmé, že nám země každým rokem přináší úrodu. I letos, navzdory letnímu suchu, naše pole a zahrádky nezůstaly prázdné. V sobotu 6. října se v modlitebně církve adventistů v Berouně konal „Den díkůvzdání“, pobožnost vděčnosti za letošní úrodu. Poděkování patří nejen těm, kteří stůl s ukázkami úrody krásně připravili, ale předně Tomu, který dal úrodě své požehnání. (Petr Krynský)

 

Záznam z mládežnické bohoslužby na Smíchově

21. 10. 2018