Archiv

Klub zdraví - Když ani příliš nestačí

31. 1. 2019

M-odpoledne (9. 2. 2019)

28. 1. 2019

Týden modliteb za jednotu křesťanů

13. 1. 2019

Téma: Budeš usilovat o spravedlnost (Dt 16,18-20) - materiály připravili křesťané z Indonésie.

Pátek 18. 1. - 18 hodin - v modlitebně církve adventistů (vede P. Krynský, káže P. Bouška)

Pondělí 21. 1. - 18 hodin - v kapli vedle kostela sv. Jakuba (vede P. Bouška, káže P. Krynský)

Středa 23. 1. - 18 hodin - v modlitebně církve adventistů (vede D. Kašper, káže M. Vymětal)

Neděle 26. 1. - ? hodin - v modlitebně Církve českobratrské evangelické (káže D. Kašper)

M-odpoledne (19. 1. 2019)

12. 1. 2019

Novoroční program

3. 1. 2019

V sobotu 12. 1. bude od 13 hodin probíhat "novoroční program", jehož součástí bude i rozdávání "novoročních veršů". Jste srdečně zváni.