Archiv

DEN DÍKŮVZDÁNÍ

23. 10. 2018

Není samozřejmé, že nám země každým rokem přináší úrodu. I letos, navzdory letnímu suchu, naše pole a zahrádky nezůstaly prázdné. V sobotu 6. října se v modlitebně církve adventistů v Berouně konal „Den díkůvzdání“, pobožnost vděčnosti za letošní úrodu. Poděkování patří nejen těm, kteří stůl s ukázkami úrody krásně připravili, ale předně Tomu, který dal úrodě své požehnání. (Petr Krynský)

 

Záznam z mládežnické bohoslužby na Smíchově

21. 10. 2018

Přednášky modlitebního týdne

21. 10. 2018

Přednášky modlitebního týdne, který bude probíhat od 3. do 10. listopadu, mají téma „Bible – Boží slovo“. Zde jsou k dispozici ve formátu pdf.

Sobota s Adrou

11. 10. 2018

V sobotu 20. října bude ve sboru v Berouně kázat Radek Špinka, ředitel humanitární organizace Adra. Přijede s ním i Jitka Chánová, koordinátorka "adráků". Zůstanou i po bohoslužbě na diskuzi o aktuálních tématech a problémech. Jste srdečně zváni.

Mládežnická bohoslužba

10. 10. 2018