Více informací o sboru naleznete na http://www.casdhranice.cz/