Více informací o sboru naleznete na http://luze.casd.cz/?page_id=1086