Více informací o sboru naleznete na http://www.adventisteberoun.info/