Více informací o sboru naleznete na http://www.casd-brandys.cz