Více informací o sboru naleznete na http://brnozapad.casd.cz/