Více informací o sboru naleznete na http://brnol.casd.cz/