Více informací o sboru naleznete na http://brno-stredni.casd.cz/