Více informací o sboru naleznete na http://www.casdck.cz