Více informací o sboru naleznete na http://ceskalipa.casd.cz