Více informací o sboru naleznete na http://ceskatrebova.casd.cz/