Více informací o sboru naleznete na http://decin.casd.cz/