Více informací o sboru naleznete na http://frydek.casd.cz