Více informací o sboru naleznete na http://kcr.casd.cz