Více informací o sboru naleznete na http://www.casdhk.cz/