Více informací o sboru naleznete na http://www.ctemebibli.cz