Více informací o sboru naleznete na http://hronov.casd.cz