Více informací o sboru naleznete na http://hrusovany.casd.cz/