Více informací o sboru naleznete na http://klatovy.casd.cz