Více informací o sboru naleznete na http://nachod.casd.cz