Více informací o sboru naleznete na http://www2.casd.cz/opava/