Více informací o sboru naleznete na http://ostravamesto.casd.cz/