Více informací o sboru naleznete na http://radvanice.casd.cz/