Více informací o sboru naleznete na http://ostravasvinov.casd.cz/