Více informací o sboru naleznete na http://pardubice.casd.cz