Více informací o sboru naleznete na http://plzen2.casd.cz/