Více informací o sboru naleznete na http://policka.casd.cz