Více informací o sboru naleznete na http://chodov.casd.cz