Více informací naleznete na http://www.adventist-praha.eu/