Více informací o sboru naleznete na http://krc.casd.cz