Více informací o sboru naleznete na http://www.sdachurchprague.com/