Více informací o sboru naleznete na http://www.prahalhotka.casd.cz/