Bible pro dnešek

Bible pro dnešek / Ze lvích spárů do společnosti andělů / 2020 1Q 07


Jeden z nejznámějších příběhů Bible se týká Daniele ve lví jámě. Proč jej máme v Bibli? Jak se týká doby konce? Proč Daniel neudělal malý kompromis a během třiceti dnů se nemodlil dál od okna? V čem nám je vzorem? Rozhovor na téma sedmého úkolu „Ze lvích spárů do společnosti andělů", vedli redaktor Hope TV Jindřich Černohorský a teolog Peter Čík. … Číst více

Bible pro dnešek / Od domýšlivosti ke zkáze / 2020 1Q 06


Byl Nabukadnezar otec Belšasara a nebo jeho vnuk? Jak rozumět historickému textu? Proč král Belšasar vzal nádobí z Jeruzalémského chrámu pro svou oslavu? Co tím chtěl ukázat? Co přesně psalo zápěstí Hospodinovy ruky? Byl to král schopen přečíst? Co je na tomto příběhu pro nás dnes důležité? Proč jej máme v Bibli? Rozhovor na téma šestého úkolu… Číst více