Více informací o sboru naleznete na http://prahasedlec.casd.cz/