Více informací o sboru naleznete na http://www.casdsmichov.cz