Více informací o sboru naleznete na http://www.casdstrasnice.cz