Více informací o sboru naleznete na http://protivin.casd.cz/