Více informací o sboru naleznete na http://www.casdrakovnik.webnode.cz/