Více informací o sboru naleznete na http://roubanina.casd.cz/