Více informací o sboru naleznete na www.adventistesedlcansko.cz.