Více informací o sboru naleznete na http://sternberk.casd.cz/