Více informací o sboru naleznete na http://stetkovice.casd.cz/