Více informací o sboru naleznete na http://strakonice.casd.cz/