Více informací o sboru naleznete na http://kvkcentrumancora.cz