Více informací o sboru naleznete na http://efata.cz