Více informací o sboru naleznete na http://valklobouky.casd.cz