Více informací o sboru naleznete na http://valasskemezirici.casd.cz