Novinky

Novoroční bohoslužba

24. 12. 2018

Novoroční bohoslužba s verši na rok 2019 je v našem sboře plánována na 26.leden 2019.