Více informací o sboru naleznete na http://vrbnopodpradedem.casd.cz/